Gång- och cykeltrafik

Grafiska Vägen, Speciella projekt (TKs)

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2022-04-20 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-07-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-20 kl. 14:07
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret