Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1625 Rydal till Bua båda riktningarna

Vägarbete · Bro över Husån vid Rydal avstängd på grund av skada. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Omledningsväg för personbil väg 1626 och för tung trafik 1626-1638.

Giltig från 2021-07-01 kl. 19:00
Beräknas pågå till 2022-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-07-25 kl. 12:32
Källa:Trafik Göteborg