Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna

Vägarbete · Breddning av Hisingsleden samt byggnation av ny trafikplats

Tillfälliga begränsningar:
Omledning: Omledning ske på parallellväg.

Giltig från 2022-05-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-06-16 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-06-07 kl. 16:17
Källa:Trafik Göteborg