Vägtrafik, pågående händelse

Väg 190 från Björboholm till Brogården båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av tillfällig anslutningsväg till etablering för vatten och avlopp i området.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-04-04 kl. 07:10
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-28 kl. 08:27
Källa:Trafik Göteborg