Vägtrafik, pågående händelse

Väg 26 från Karlstorpsstugan till Cirkulationsplats Oskarström båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-05-02 kl. 06:30
Beräknas pågå till 2022-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-13 kl. 08:18
Källa:Trafik Göteborg