Vägtrafik, pågående händelse

Väg 49 från Hallenbergsrondellen till Cirkulationsplats Fabian båda riktningarna

Vägarbete · Ombyggnation av en rondell. Trafiksignaler reglererar trafiken.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-03-28 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2022-09-14 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-22 kl. 08:23
Källa:Trafik Göteborg