Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 från Vikansmotet N till Assar Gabrielssons väg båda riktningarna

Vägarbete · Nedkortning av påfart.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-03-24 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2022-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-22 kl. 08:21
Källa:Trafik Göteborg