Vägtrafik, pågående händelse

Väg 193 från Hägne till Tidaholm Ö båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med ny cirkulationsplats.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Hastighet: 30km/h
Omledning: Via väg 2812.

Giltig från 2022-03-18 kl. 09:57
Beräknas pågå till 2022-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-15 kl. 19:49
Källa:Trafik Göteborg