Vägtrafik, pågående händelse

Väg 565 från Lexby Östergård till Skrabro båda riktningarna

Vägarbete · Schacktningsarbeten, arbetsfordon på vägbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h
Omledning: Gång- och cykeltrafik omleds via skolan.

Giltig från 2022-03-14 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2022-09-02 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-22 kl. 11:59
Källa:Trafik Göteborg