Vägtrafik, pågående händelse

E6.21 Brunnsbomotet södergående, 0.910 till Brunnsbomotet södergående, 0.910 båda riktningarna

Vägarbete · Påfarten från Brunnsbomotet i riktning mot Tingstadstunneln/Marieholmstunneln och E6 norrgående mot Oslo är avstängd.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Omledning sker via tingstadsmotet.

Giltig från 2022-03-07 kl. 11:25
Beräknas pågå till 2024-05-06 kl. 05:00

Uppdaterad:2023-09-18 kl. 06:58
Källa:Trafik Göteborg