Vägtrafik, pågående händelse

E20 från Trafikplats Bälinge till Trafikplats Vårgårda båda riktningarna

Vägarbete · Ombyggnation av cirkulationsplats Hjultorp.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2020-12-10 kl. 09:30
Beräknas pågå till 2022-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-24 kl. 11:33
Källa:Trafik Göteborg