Vägtrafik, pågående händelse

Väg 3028 Mo k:a till Kylle båda riktningarna

Vägarbete · Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-02-28 kl. 08:28
Beräknas pågå till 2023-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-30 kl. 09:05
Källa:Trafik Göteborg