Vägtrafik, pågående händelse

Väg 3026 Bällefors k:a till Fägre båda riktningarna

Vägarbete · Nedgrävning av elkabel i mark för att ersätta befintlig luftledning.

Giltig från 2022-02-28 kl. 08:28
Beräknas pågå till 2023-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-09 kl. 11:05
Källa:Trafik Göteborg