Vägtrafik, pågående händelse

Väg 180 från Götaplan Alingsås till Kungsgatan Alingsås båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete. Ett körfält i varje riktning är avstängt med betongbarriär. Risk för köbildning.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-02-22 kl. 13:04
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-20 kl. 07:49
Källa:Trafik Göteborg