Vägtrafik, pågående händelse

Väg 180 från Götaplan Alingsås till Kungsgatan Alingsås båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete. Ett körfält i varje riktning är stängt. Avstängning med betongbarriär på platsen. Risk för köbildning.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-02-22 kl. 13:04
Beräknas pågå till 2023-04-08 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 09:05
Källa:Trafik Göteborg