Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1960 från Trafikplats Surte S (80) till Trafikplats Surte N (81) båda riktningarna

Vägarbete · Tryckning av vattenledning. Ett körfält avstängt. Trafiken regleras med trafiksignaler.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-01-25 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-05-12 kl. 08:04
Källa:Trafik Göteborg