Vägtrafik, pågående händelse

Väg 613 Brotorpet till Harplinge ridhus båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av gång- och cykelbana. Arbetsfordon på vägbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-01-17 kl. 07:30
Beräknas pågå till 2022-07-30 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 09:06
Källa:Trafik Göteborg