Vägtrafik, pågående händelse

Marieholmsgatan/Gullbergs Strandgata till Gullbergs Strandgata mellan Lilla Marieholmsgatan och Hamntorgsgatan i Göteborg kommun

Vägarbete · Marieholmsgatan ovanför Tingstadstunneln är trafikljusreglerad.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2021-09-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-02-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-10-03 kl. 09:21
Källa:Trafik Göteborg