Gång- och cykeltrafik

Vasagatan 45, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2022-01-10 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-12-22 kl. 13:18
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret