Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2045 från Munkesten till Lerbäcken båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Fordonsbredd 3.2m

Giltig från 2022-01-17 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-24 kl. 20:35
Källa:Trafik Göteborg