Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna

Vägarbete · Förberedande arbeten för faunapassage, begränsad framkomlighet i båda riktningar. Arbetet bedrivs endast måndag - fredag kl 19-05. Ingen påverkan på trafiken övrig tid..

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 60km/h

Giltig från 2022-01-21 kl. 07:31
Beräknas pågå till 2023-06-16 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-12-03 kl. 09:47
Källa:Trafik Göteborg