Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 från Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna

Vägarbete · Förberedande arbeten för Faunapassage. Begränsad framkomlighet i båda riktningar. Arbetet bedrivs endast måndag - fredag kl 19 - 05. Ingen påverkan på trafiken övrig tid.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-01-21 kl. 07:31
Beräknas pågå till 2023-12-22 kl. 23:59

Uppdaterad:Igår kl. 03:24
Källa:Trafik Göteborg