Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 Assar Gabrielssons väg till Östergärde båda riktningarna

Vägarbete · Förberedande arbeten för Faunapassage. Begränsad framkomlighet i båda riktningar. Arbetet bedrivs endast måndag - fredag kl 19-05. Ingen påverkan på trafiken övrig tid.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-01-21 kl. 07:31
Beräknas pågå till 2023-06-16 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-14 kl. 06:46
Källa:Trafik Göteborg