Vägtrafik, pågående händelse

E6/E6.21 av-/påfart från E6.21 (Tpl Brunnsbomotet) till Tpl Ringömotet i Göteborg kommun

Vägarbeten · Avfarten mot E6 Oslo(Norgeleden). Utsatta betongbarriärer minskar vägens bredd.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 60km/h

Giltig från 2021-11-10 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2022-01-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-11-12 kl. 08:49
Källa:Trafik Göteborg