Vägtrafik, pågående händelse

Väg 542 Buarås till Björredsmotet båda riktningarna

Vägarbeten · Tryckning och grävning för ny kabel. Vakter som reglerar trafiken.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-11-09 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-01-09 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-11-09 kl. 07:11
Källa:Trafik Göteborg