Gång- och cykeltrafik

Margretebergsmotet, Byggnadsverk

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-11-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-12-17 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-11-19 kl. 08:55
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret