Gång- och cykeltrafik

Uggleberget, VA-schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-11-05 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-12-03 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-10-19 kl. 07:20
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret