Gång- och cykeltrafik

Håkansdalsvägen, Speciella projekt (TKs)

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-11-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-10-28 kl. 12:43
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret