Vägtrafik, pågående händelse

E20 från Eling till Trafikplats Vara båda riktningarna

Vägarbete · Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Eling och Vara. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2020-07-10 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-10-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-11 kl. 20:13
Källa:Trafik Göteborg