Vägtrafik, pågående händelse

E20 från S Härene till Eling båda riktningarna

Vägarbete · Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Ribbingsberg och Eling. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-06-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-10-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-06-05 kl. 09:35
Källa:Trafik Göteborg