Vägtrafik, pågående händelse

E20 från Trafikplats Hjultorp till Gunnarsgården båda riktningarna

Vägarbete · Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Vårgårda och Ribbingsberg. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Vägren blockerad
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2019-03-18 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-29 kl. 19:29
Källa:Trafik Göteborg