Vägtrafik, pågående händelse

E20 från Trafikplats Vilan till Åängen båda riktningarna

Vägarbete · Utbyggnation av E20 till mötesfri väg mellan Skara och Lundsbrunn. Begränsad framkomlighet samt köbildning till och från under byggnationen.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-01-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-15 kl. 19:51
Källa:Trafik Göteborg