Gång- och cykeltrafik

Klåvavägen, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-10-25 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-12-10 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-11-17 kl. 08:17
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret