Vägtrafik, pågående händelse

Väg 554 från Rya till Hindås båda riktningarna

Vägarbete · Trafikljus reglerar trafiken. Ett körfält påverkas i båda riktningar.

Giltig från 2021-10-20 kl. 11:00
Beräknas pågå till 2022-12-20 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-06-23 kl. 14:03
Källa:Trafik Göteborg