Gång- och cykeltrafik

Vasagatan, Grön ytor, träd, plantering mm – ej schakt

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-10-18 kl. 09:00
Beräknas pågå till Idag kl. 15:00

Uppdaterad:2021-11-10 kl. 09:30
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret