Vägtrafik, pågående händelse

E6 från Nordre Älvbron S till Nordre Älvbron N båda riktningarna

Vägarbeten · Underhåll och utbyte av brospann.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren avstängd

Giltig från 2019-08-28 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-07-17 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-11-14 kl. 03:56
Källa:Trafik Göteborg