Gång- och cykeltrafik

Margretebergsmotet, Byggnadsverk

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-10-15 kl. 07:00
Beräknas pågå till Idag kl. 16:00

Uppdaterad:2021-11-11 kl. 08:40
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret