Vägtrafik, pågående händelse

Mellbyleden mellan Väg 553 (Utbyvägen) och Bergsjövägen i Göteborg kommun

Vägarbeten · Beläggning - körbana.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Giltig från 2021-10-12 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-11-08 kl. 05:00

Uppdaterad:2021-10-12 kl. 11:18
Källa:Göteborgs Stad