Gång- och cykeltrafik

Hovåsvägen, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2021-10-11 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-01-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-10-11 kl. 11:04
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret