Vägtrafik, pågående händelse

Importgatan mellan Transportgatan och Exportgatan i Göteborg kommun

Vägarbeten · Byte ljusarmaturer.

Giltig från 2021-10-10 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2021-11-30 kl. 04:00

Uppdaterad:2021-10-11 kl. 00:33
Källa:Göteborgs Stad