Vägtrafik, pågående händelse

Nils Ericsonsgatan mellan Nils Ericsonsplatsen och Nils Ericsonsplatsen i Göteborg kommun

Vägarbeten · Schaktarbete på Nils Ericsonsgatan. Vägen helt blockerad under arbetet.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2021-10-04 kl. 12:55
Beräknas pågå till 2021-12-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-10-04 kl. 13:00
Källa:Trafik Göteborg