Vägtrafik, pågående händelse

Väg 40 från Nabbamotet (82) till Kullamotet (80) i riktning mot Göteborg

Beläggningsarbete · Beläggningsarbete. Ett Körfält tas i anspråk. Arbetet utförs dagtid mellan 09.00-15.00.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2021-09-13 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-30 kl. 08:55
Källa:Trafik Göteborg