Vägtrafik, pågående händelse

Väg 656 Humlebråten till Å båda riktningarna

Vägarbeten · Grävning för fiber. Skyddsfordon på vägbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-09-29 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-29 kl. 07:38
Källa:Trafik Göteborg