Vägtrafik, pågående händelse

Väg 26 från Åled till Hallingstorp båda riktningarna

Djur på vägen · Vildsvin på sträckan.

Giltig från 2021-09-28 kl. 20:47
Beräknas pågå till 2021-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-10-05 kl. 15:42
Källa:Trafik Göteborg