Vägtrafik, kommande händelse

Väg 560 Kobbegården till Västra Frölunda kyrkogård båda riktningarna

Vägarbeten · Beläggning - Körbana.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Giltig från 2021-09-20 kl. 18:00
Beräknas pågå till 2021-10-29 kl. 06:00

Uppdaterad:2021-09-14 kl. 16:27
Källa:Göteborgs Stad