Gång- och cykeltrafik

Torpavallsgatan, Speciella projekt (TKs)

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-09-13 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-12-15 kl. 14:34
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret