Gång- och cykeltrafik

Torpavallsgatan, Speciella projekt (TKs)

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-09-13 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-12-23 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-14 kl. 16:01
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret