Gång- och cykeltrafik

Björklundavägen, Övrigt – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-09-13 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-03 kl. 11:19
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret