Vägtrafik, pågående händelse

E20 Tpl Bodarnamotet till Hedvigsberg båda riktningarna

Vägarbeten · Akut vägskada. Barriärer och arbetsfordon på körbanan. Risk för köbildning.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2021-09-13 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-10-18 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-13 kl. 07:42
Källa:Trafik Göteborg