Gång- och cykeltrafik

Musikvägen 2, Byggnadsverk

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-09-06 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-10-17 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-08-31 kl. 14:03
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret