Gång- och cykeltrafik

Smörslottsgatan, Speciella projekt (TKs)

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-08-30 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-06-24 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-05-05 kl. 09:36
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret