Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2012 från Fors kyrka till Sandbacken båda riktningarna

Vägarbeten · Breddningsarbeten Sjuntorp - Sjölanda. Trafiksignal eller vakt.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-08-30 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2021-10-29 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-10-08 kl. 15:21
Källa:Trafik Göteborg