Vägtrafik, kommande händelse

E 6 på Kungsbackaleden mellan Kallebäcksmotet (70) och Örgrytemotet (71), i båda riktningar.

Sprängningsarbete · Planerat uppehåll. Från den 12 oktober varje vardag mellan klockan 11:20 och 11:40 stoppas trafiken i bägge riktningar på E6 i höjd med Kallebäcksmotet. Varje stopp varar i cirka 10 minuter.
Orsaken är sprängningsarbete där västlänkens södra tunnelmynning ska byggas.

-Kör gärna på annan tid än rusningstid.
-Planera din resa för att undvka köer.
-Var ute i god tid.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h


Läs mer här:
Trafikstopp på E6 vid Kallebäck

Trafikverket informerar om sprängningsarbetena

Giltig från 2021-10-12 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2021-12-10 kl. 11:50

Uppdaterad:Igår kl. 16:16
Källa:Trafik Göteborg